ÜDY Belgesi

ÜDY Belgesi

ÜDY Belgesi Nedir?

Üst düzey yönetici belgesinin kısaltmasıdır. Üst Düzey Yöneticilerin Mesleki Yeterlilik Belgesidir

ÜDY Belgesi Ne İşe Yarar?

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiliği temsil ve
ilzam ederek ve/veya bu kişilerin faaliyetlerini fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten sahip, temsile yetkili ortak veya istihdam edilen Üst Düzey Yöneticilerin Alması Gereken Mesleki Yeterlilik Belgesidir.
Yetkili Eğitim Kurumlarından aldıkları eğitim sonunda, Milli Eğitim Bakanlığı Sınavlarında
Başarı Gösterenler Üst Düzey Yönetici Belgesine yada ÜDY Belgesine sahip olurlar .

 

ÜDY Belgesi Çeşitleri Nelerdir?

ÜDY Belgeleri kendi arasında 4 ayrı guruptan oluşur. Bunlar SRC Belgelerindeki gibi mesleki sınıflandırma ile
birbirinden ayrılır. ÜDY1 belgesi sahibi olan yöneticiler ÜDY2 belgesinede sahip olurlar. Benzer Şekilde ÜDY3 sahibi
yöneticilerde ÜDY4 Belgesini almış sayılır.

 

ÜDY Mesleki Yeterlilik Belgeleri

  1. ÜDY1 Uluslararası Yolcu Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi
  2. ÜDY2 Ulusal Yolcu Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi
  3. ÜDY3 Uluslararası Yük-Eşya-Kargo Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi
  4. ÜDY4 Ulusal Yük-Eşya-Kargo Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesi

 

Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitimleri Kimlere Yönelik?

ÜDY1 - ÜDY2

  • Yolcu taşımacılığı yapan firmaların yöneticilerine
  • Yolcu taşımacılığında kariyer yapmak isteyenlere
  • Öğrencilere

ÜDY3 - ÜDY4

  • Yük-Eşya-Kargo taşımacılığı yapan firmaların yöneticileri
  • Yük-Eşya-Kargo taşımacılığı ve lojistik sektöründe kariyer yapmak isteyenler
  • Öğrenciler 

 

ÜDY 1

A2 (Otomobille Uluslararası Tarifesiz Yolcu Taşımacılığı) belgeli firmalarda

ÜDY1 ve ODY1 belgeli en az birer yönetici

B1 (Otobüs ileUluslararası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı) belgeli firmalarda

ÜDY1 ve ODY1 belgeli en az birer yönetici

ÜDY2 - ODY2

 D1 (Otobüsle Şehirlerarası Tarifeli Yolcu Taşımacılığı) belgeli firmalarda

 ÜDY2 ve ODY2 belgeli en az birer yönetici

 T1 (Büyükşehir Belediye Sınırları İçi Yolcu Terminali İşletmeciliği) belgeli firmalarda 

 ÜDY2 ve ODY2 belgeli en az birer yönetici

ÜDY3 - ODY3

 C2 ( Uluslararası ve Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı ) belgeli firmalarda 

 ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici

 C3 ( Uluslararası ve Yurtiçi Ev ve Büro Eşya Taşımacılığı ) belgeli firmalarda

 ODY3 belgeli en az bir yönetici

 L2 ( Uluslararası ve Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği ) belgeli firmalarda 

 ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici

 M3 ( Uluslararası ve Yurtiçi Kargo İşletmeciliği ) belgeli firmalarda

 ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici

 R2 (Uluslararası ve Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü ) belgeli firmalarda

 ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici

ÜDY4 - ODY4

 K1 (Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı (Tüzel Kişiler)) belgeli firmalarda

 ODY4 belgeli en az bir yönetici

 K3 (Yurtiçi Ticari Ev/Büro Eşya Taşımacılığı) belgeli firmalarda

 ODY4 belgeli en az bir yönetici

 L1 (Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği) belgeli firmalarda 

 ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici

 M1 (İliçi Kargo İşletmeciliği) belgeli firmalarda

 ODY4 belgeli en az bir yönetici

 M2 (Yurtiçi Kargo İşletmeciliği) belgeli firmalarda

 ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici

 N1 (İliçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği) belgeli firmalarda

 ODY4 belgeli en az bir yönetici

 N2 (Yurtiçi Ambarı İşletmeciliği) belgeli firmalarda

 ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici

 P1 (İliçi Dağıtım İşletmeciliği) belgeli firmalarda

 ODY4 belgeli en az bir yönetici

 P2 (Yurtiçi Dağıtım İşletmeciliği) belgeli firmalarda

 ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici

 R1 (Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü) belgeli firmalarda

 ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici

T3 (Eşya Terminali İşletmeciliği) belgeli firmalarda 

ODY4 belgeli en az bir yönetici